Hem » Värmeåtervinning

Värmeåtervinning

Effektiv värmeåtervinning med kompressorer

Spara energi och tillvarata de ekonomiska fördelar snabbt och enkelt. Den energi som förbrukas för generering av tryckluft omvandlas nästan helt till värme.
Detta är en hög besparingspotential eftersom en kompressor med ett effektbehov på 75 kW under 4000 driftstimmar, till exempel, kommer att behöva cirka 300 000 kWh effekt varje år.

Denna energi kan användas i form av:

 • Varm luft för att komplettera omgivningen med värme
 • Varmt vatten för att komplettera centralvärme
 • Varmt vatten för industriellt eller processvatten

Hur stor är er potentiella besparing?

Genom exemplet nedan, ser ni en översikt över energibesparingspotential på respektive kompressor installerad märkeffekt.

Få din egen besparingspotential beräknad av ALMiG!

Några exempel på användning för lönsam värmeåtervinning

Varm luft för rumsuppvärmning

Den uppvärmda kylluften används för att värma ett rum via ett kanalsystem. Temperaturstyrda spjäll uppnår en reglerad, justerbar rumstemperatur. På vintern används frånluften helt eller delvis för uppvärmning. På sommaren blåser den ut luften via en frånluftskanal. Acceptabel temperaturnivå: 20–25 grader över omgivningstemperaturen

______________________________________________________________________________

Varmvatten för uppvärmning

Plattvärmeväxlare som oftast levereras integrerad i kompressorn, används för att producera varmvatten. Vattnet från externt värmesystem och den varma oljan från kompressorn växlas av i plattvärmeväxlaren. Acceptabel varmvattentemperatur: upp till 70 ° C

______________________________________________________________________________

Värme för service- och processvatten

Värmeåtervinningsprocessen är densamma som för uppvärmning av vatten. En så kallad säkerhetvärmeväxlare med dubbla isolerade plattor används för att förhindra att olja tränger in i service, eller processvattnet om det skulle uppstå något läckage. Acceptabel varmvattentemperatur: upp till 70 ° C

______________________________________________________________________________

ALMiG erbjuda tre alternativa sätt att spara pengar!

Integrerad värmeåtervinning

Alla komponenter som krävs för värmeåtervinning installeras i kompressorn under produktionsprocessen.

Fördelar:

 • Levereras anslutningsklar, koppla in och börja spara pengar direkt!
 • Konstant temperaturreglering: Beroende på tillgänglig och behov av värme kommer vattentemperaturen på kundens sida att hållas på önskad temperaturnivå.

______________________________________________________________________________________________

Förberedelse för värmeåtervinning

Om beställningen gäller en ny kompressor kommer den att förberedas för värmeåtervinning, det vill säga:

Tillgängligt för 15-355 kW
 • Kulventiler på oljetankens utlopp
 • Det utrymme som behövs för värmeväxlare etc. har är placerat utanför kompressorn.
 • Öppningar för anslutning är förberett i panelen.
 • Det kan slutföras utan kostnad vid ett senare tillfälle med hjälp av en eftermonteringssats. vilket innehåller:
  • Värmeväxlare
  • Reglerventil + temperaturgivare
  • Slanganslutning / rörkoppling

______________________________________________________________________________

Värmeåtervinning för befintlig kompressorer som tidigare installerats

Externa moduler för eftermontering av tidigare installerade kompressorer.

Tillgängligt för 4-355 kW

Fördel:

 • Lätt att ansluta till alla kompressorer
 • Fullt utrustad med alla nödvändiga, mycket effektiva komponenter och säkerhetsanordningar
 • Minimala installationskostnader tack vare den intelligenta ALMiG-designen
 • Konstant temperaturreglering

Broschyr

 • Hitta till oss
 • ALMiG Sverige AB
  Teknikvägen 3
  245 34  STAFFANSTORP
  Tel: 040-59 20 90
 • ——————————-
 • Öppettider:
 • Vardagar: 7:00 – 16:30
 • Lunch 12-13
  Övr. tid ring vår jour.
 • Jour tel: 0706-25 50 09