Hem » Våra kompressorer » Skruvkompressorer » G-Drive och V-Drive T

G-Drive och V-Drive T

Konsekvent hög prestanda

Effekt: 30 – 75 kW

Effektiv och pålitlig

 • Drivenhet: Direkt eller växellådsdrift
 • Energieffektiv drift
 • Flera tillval tillgängliga

Skruvkompressorserierna G-Drive erbjuder genomgående hög prestanda samt många funktioner för särskilt pålitlig, energieffektiv drift och enkelt underhåll.

Det finns olika användbara tillägg tillgängliga för den senaste generationens ALMiG-skruvkompressorer: ett effektivt värmeåtervinningssystem med konstant temperatur, en integrerad kyltork som är exakt anpassad för systemets leveransvolym, samt de senaste styrenheterna för att nätverka hela din tryckluftsstation. Tillvalen påverkar inte kompressorns krav på utrymme.

Integrerad kyltork som tillval

I den här versionen är kyltork integrerad i systemet för att spara utrymme. Kompressorn används för att förse torken med ström, kontrollera den och skydda den mot frysning om den används vid ”underbelastning”. Kyltorkens parametrar är exakt anpassade till respektive kW-klass och torken kan inte förbikopplas.

Värmeåtervinningssystem

Alla våra system är utformade så att ett integrerat värmeåtervinningssystem kan monteras i dem – antingen direkt från fabriken eller som eftermontering. Med detta system kan den förbrukade energin för generering av tryckluft omvandlas nästan helt till användbar värme; till exempel som varmvatten för inmatning i värmesystem eller för uppvärmning av processvatten eller industriellt vatten. Den konstanta temperaturen i värmeåtervinningssystemet garanterar hög tillförlitlighet.

Låga servicekostnader

Skruvkompressorerna G-DRIVE är mycket lätta att underhålla: alla komponenter är lätt åtkomliga från en sida och de stora ljudisolerande dörrarna är lätta att ta bort. Detta minskar underhåll och stilleståndstider till ett minimum och säkerställer att servicekostnaderna är låga.

Tekniska data

______________________________________________________________________________

G-Drive T-serien

Särklass bästa effektivitet i klassen

Effekt: 90 – 315 kW

Två-stegs skruvkompressor

 • Specifik effektivitet – 5.5 kW/m3/min
 • Industri 4.0-kapabel kontroll
 • Långvarig och robust växellåda
 • Minskad värmebelastning

Med tvåstegs G-Drive T-skruvkompressorserien sätter ALMiG nya standarder för energieffektivitet. Genom att komprimera luft i två steg uppnår de en specifik prestanda som är på högsta nivå. Därför erbjuder G-Drive T-skruvkompressorserien ett högre volymflöde med en lägre ingångseffekt jämfört med en motsvarande enstegskompressor.

Låga rotationshastigheter och lägre interna kompressionsförhållanden inom kompressorstegen ökar kompressorelementens effektivitet, tillförlitlighet och livslängd. Toppmodern effektivitet i kombination med låg ljudnivå och låga servicekostnader gör tvåstegstekniken mycket intressant för industriella tryckluftsanvändare.

G-Drive T-skruvkompressorserien erbjuder alla dessa fördelar, plus ett minimalt utrymme på grund av sin genomtänkta design.

Fördelar:

 • På grund av kompressorns höga effektivitet kan maximala energibesparingar uppnås och maskinens livscykelkostnader kan minskas
 • Upp till 15% större energibesparingar jämfört med en enstegs kompressorer
 • Hållbar och pålitlig
 • Låg tryckdifferenser
 • Minskad värmebelastning
 • Enkelt underhåll och service
 • 5 års garanti på kompressorn
 • 10 års garanti på skruvenhet

När det gäller Industri 4.0 har kompressorns styrenhet alla funktioner som krävs för att kommunicera med vanliga industriföretagssystem. Eller använd helt enkelt molntjänsten för att övervaka kompressorn var som helst.

Skruvenhetens unika design integrerar det första och andra steget i ett kompressorelement. Rotorerna i båda skruvenheterna uppnår optimal hastighet på grund av växellådan.

En effektiv kompression uppnås genom att använda en kyloljedimma för mellanstegskylning. Denna kontrollerade mängd olja gör det möjligt att samtidigt undvika kondens i det andra steget. En komplicerad och dyr separat mellanstegskylning är inte nödvändig och tillförlitligheten ökar.

Detaljer

Tekniska data

______________________________________________________________________________

V-Drive T

Det finns ingen mer effektiv lösning

Effekt: 90 – 315 kW

Två-steg och varvtalsstyrd

 • Mycket effektiv kompression i två steg
 • Energibesparande varvtalsreglering
 • Industri 4.0-kompatibel styrenhet

Hur kan den mest energieffektiva skruvkompressorn i världen göras ännu effektivare? Genom att kombinera högeffektiv två-stegskompression med varvtalsreglering. ALMiG kombinerar exakt detta i nya V-Drive T!
Den unika skruvkonstruktionen integrerar det första och andra steget i en kompressorenhet. Rotorerna i varje kompressorsteg uppnår optimal hastighet tack vare växellådan. En effektiv kompression uppnås genom att använda en kyloljedimma för mellanstegskylning. Denna kontrollerade mängd olja möjliggör samtidigt undvikande av kondens i andra steget. En komplicerad och dyr separat mellanstegskylning är inte nödvändig och tillförlitligheten ökar.

Fördelar:

 • Kompressorns höga verkningsgrad gör det möjligt att uppnå stora energibesparingar och anläggningens livscykelkostnader minskas.
 • Tidvis mycket mer än 15% energibesparingar jämfört med enstegs kompression
 • Inga dyra tomgångstider på grund av kompressorns varvtalsreglering
 • Konsekvent och pålitlig
 • Minimala interna tryckförluster
 • Låg termisk belastning
 • Enkelt underhåll och service
 • 5 års garanti på kompressorn
 • 10 års garanti på skruvenhet

Genom att reglera motorhastigheten följer automatiskt leveransvolymen den fluktuerande luftförbrukningen med precision. Detta reducerar kostsamma och energiintensiva tomgångstider till ett minimum. Förutom effektiviteten ökar kompressorenhetens livslängd och tillförlitlighet med låga varvtal och en lägre inre tryckdifferens. När det gäller Industri 4.0 har styrningen av kompressorn alla förutsättningar för att delta i interna industriella styrsystem eller att övervakas externt via en webbserver.

Detaljer

Tekniska data

Case study

 • Hitta till oss
 • ALMiG Sverige AB
  Teknikvägen 3
  245 34  STAFFANSTORP
  Tel: 040-59 20 90
 • ——————————-
 • Öppettider:
 • Vardagar: 7:00 – 16:30
 • Lunch 12-13
  Övr. tid ring vår jour.
 • Jour tel: 0706-25 50 09