Hem » ALMiG 100 ÅR

ALMiG 100 ÅR

Energieffektiv tryckluft från Tyskland – ALMiG har byggt kompressorer i hundra år.

ALMiG i Köngen har tillverkat tryckluftssystem i 100 år. Den schwabiska uppfinningsrikedomen har präglat företaget från första början. Istället för massproduktion fokuserar ALMiG på kompressorer som exakt möter tidens och miljöns utmaningar – idag mer än någonsin. Köngen. Svåra omständigheter skrämmer inte någon på ALMiG. Klicka här för se filmen

Företagets grundare Adolf Ehmann

Adolf Ehmann grundade företaget den 1 oktober 1923 – vid tiden för hyperinflation, som fick den dåvarande valutan att kollapsa och som raderade ut alla hans besparingar i ett enda slag. Detta hindrade inte mekaniker-mästaren Ehmann från sin önskan att bli egenföretagare. Under tiden har hans verkstad i Köngen i Baden-Württemberg vuxit till en global aktör. Företaget fortsätter att trotsa kriser med sina produkter: ALMiG specialiserar sig på tillverkning av energisnåla och pålitliga kompressorer.

Produktion 1947

Kompressorer är maskiner som komprimerar luft och gör den användbar som energikälla. Det moderna vardagslivet skulle inte fungera utan dem. Slaktare skjuter in korvkött i korvtarmar med hjälp av tryckluft, bryggare fyller öl i flaskor med hjälp av tryckluft. Komprimerad luft får tandläkarinstrument att fungera, sätter fartygsmotorer i rörelse och driver maskinerna på transportbanden i industrianläggningar. Tryckluft används för att klämma fast, greppa och suga in arbetsstycken. En defekt kompressor kan lamslå en fabrik; effekterna liknar effekterna av ett strömavbrott.
Företagets grundare Ehmann hade till en början fokuserat på en smalare kundkrets. Den motoriserade trafiken hade blivit allt viktigare och gummidäck hade ersatt trähjul på fordon. Ehmann och hans anställda byggde luftpumpar för bildäck och betjänade bilföretag i närområdet. Därutöver fanns bilhissar, kompressorer för bensinstationer eller tryckluftsverktyg som t.ex. färgspraypistoler. Under efterkrigstiden fick pneumatiken, dvs. utförandet av mekaniska arbeten och rörelser med hjälp av tryckluft, en allt större betydelse inom industrin. Kompressorerna måste kunna göra mer och prestera bättre. I dag levererar ALMiG tryckluftssystem till alla industrier världen över.

Fabrik 1950

Energibesparande kompressorer är en central punkt i företagets produktsortiment. Även om det för närvarande är viktigt för kommersiella företag att minska energikostnaderna har det Köngenbaserade företaget utvecklat tekniken för detta redan för flera decennier sedan: År 1998 introducerade ALMiG den så kallade varvtalsregleringen. Hastighetsstyrda kompressorer kan ändra sitt varvtal och därmed också sin energiförbrukning beroende på efterfrågan på tryckluft. ”Den del av tomgångstiden, under vilken kompressorn inte producerar tryckluft men ändå förbrukar el, reduceras därmed drastiskt”, säger Ralph Jeschabek, marknadschef på ALMiG. Dessutom erbjuder företaget alternativ för användning av den värme som genereras vid produktion av tryckluft: till exempel för uppvärmning av rum eller för uppvärmning av vätskor, till exempel vid flaskrengöring hos dryckestillverkare. Detta sparar pengar och resurser på samma gång.
En annan specialitet för ALMiG är oljefria kompressorer. Medan andra tryckluftssystem kräver olja för smörjning och kylning, i likhet med bilmotorer, använder ALMiG:s oljefria system vatten för detta ändamål. Detta är å ena sidan mer miljövänligt och förhindrar att olja hamnar i miljön. Å andra sidan garanterar oljefria kompressorer säkerhet i känsliga sektorer som läkemedels- och livsmedelsindustrin och för konsumenterna genom att eliminera rester av maskinolja från tryckluften i till exempel mediciner eller choklad. År 1992 lanserade företaget sin första oljefria vatteninsprutade skruvkompressor.

ALMiG Fabrik – idag

Som ett flexibelt företag kan ALMiG reagera flexibelt på särskilda önskemål. ”Om det behövs tryckluftssystem utöver standardmodellen hittar vi nya och kreativa lösningar”, säger Wolfgang Seitz, försäljningschef för Centraleuropa. Konstruktionsavdelningen utvecklar kompressorer enligt kraven på plats. Dess system är särskilt efterfrågade inom järnvägstransporter, där det är nödvändigt att eliminera alla risker. Bromssystemen i tunnelbanetågen i Oslo, Bangkok och München drivs till exempel med kompressorer från ALMiG som klarar höga temperatursvängningar och extrema krafter. Dessutom används kompressorer från Köngen till exempel inom gruvdrift, tunnelborrmaskiner och kraftverk, inom textilindustrin, träbearbetning, hantverk och storskalig industri – men också för konstsnötillverkning vid skidhopp eller i simbassänger för att minimera skaderisken för högdykande idrottare.

Om ALMiG Kompressoren
ALMiG Compressors är ett företag i Köngen (Tyskland) med en 100-årig historia. ALMiG uppstod ur ett familjeföretag vars produkter alltid har stått för kvalitet, innovation och kundmedvetenhet inom tryckluftsbranschen. Enbart vid anläggningen i Köngen sysselsätter företaget för närvarande cirka 200 personer, som inte bara tillverkar nästan alla typer av kompressorer, utan även skräddarsydda system för generering och behandling av tryckluft. Namnet ALMiG står för Automatic Air Pumps – Made in Germany och anses vara en av världens ledande systemleverantörer inom tryckluftsteknik.

ALMiG produkter – idag
 • Hitta till oss
 • ALMiG Sverige AB
  Teknikvägen 3
  245 34  STAFFANSTORP
  Tel: 040-59 20 90
 • ——————————-
 • Öppettider:
 • Vardagar: 7:00 – 16:30
 • Lunch 12-13
  Övr. tid ring vår jour.
 • Jour tel: 0706-25 50 09